adult-architect-blueprint-business-416405-scaled

Organizacijos reputacija išryškina jos vertybes ir įsitikinimus

Jeigu organizacijos identitetas yra daugialypis, tikėtina, kad jos įvaizdis taip pat gali būti per daug išsisklaidęs ir painus. Taigi, kuriant organizaciją, pirmiausia reikėtų sukurti jos identitetą, kuris būtų aiškus ir kuris leistų tikslingai kurti organizacijos įvaizdį, apimantį daugybę veiksnių – personalo įvaizdį, vadovo įvaizdį, socialinį įvaizdį, vizualinį įvaizdį ir t. t.

Kitaip tariant, organizacijos įvaizdis yra sukurtas ir formalizuotas organizacijos identitetas. Komunikacija padeda kurti organizacijos įvaizdį, tačiau reputaciją organizacijai reikia užsitarnauti. Kita vertus, organizacijos įvaizdžio ir reputacijos kūrimas neįsivaizduojamas be identiteto.

Tiesa, specialistai teigia, kad organizacijos identitetas – kintantis, todėl šis konstruktas yra dinamiškas ir lankstus, o jį strategiškai turėtų modifikuoti organizacijos vadovybė. Poreikis keisti identitetą atsiranda tuomet, kai suinteresuotųjų grupės ima nepalankiai vertinti organizaciją, jos produktą, paslaugą, veiklos principus (neigiamas įvaizdis ir reputacija).

Kiekvienos organizacijos reputacija glaudžiai susijusi su jos identitetu – nuo to, kokia yra organizacijos ir jos veiklos esmė, priklauso ir tai, ar palankiai organizaciją vertina skirtingos suinteresuotųjų grupės. Savo ruožtu teigiamai vertinamos organizacijos sėkmingiau parduoda savo produktą ar paslaugą, todėl palanki organizacijos reputacija susijusi su ilgalaikės ekonominės vertės kūrimu.


Organizacijos reputacija apima tiek įvaizdį, tiek identitetą. Reputacija išryškina organizacijos vertybes ir įsitikinimus, parodo, kokiais būdais ji stengiasi įvykdyti savo tikslus, priimti valdymo sprendimus.


Apibendrinant galima teigti, kad, jei organizacijos identitetas yra „painus“, jos įvaizdis taip pat bus neaiškus, organizacija bus sunkiai atpažįstama, o reputacija bus abejotinos reikšmės. Kad sukurtum organizacijos įvaizdį, būtina investuoti į identitetą, įvaizdį, kas ilgalaikėje perspektyvoje leis auginti organizacijos reputaciją, o kartu, tikėtina, ir pelną.

Share this post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print